Oxford Index Search Results

You are looking at 1-10 of 342,709 items for:

Hes x clear all

Refine by subject

 

Refine by type

Refine by product

 

Alcohol consumption in 0.5 million people from 10 diverse regions of China: prevalence, patterns and socio-demographic and health-related correlates

Iona Y Millwood, Liming Li, Margaret Smith, Yu Guo, Ling Yang, Zheng Bian, Sarah Lewington, Gary Whitlock, Paul Sherliker, Rory Collins, Junshi Chen, Richard Peto, Hongmei Wang, Jiujiu Xu, Jian He, Min Yu, Huilin Liu, Zhengming Chen, Liming Li, Zhengming Chen, Junshi Chen, Rory Collins, Fan Wu, Richard Peto, Zhengming Chen, Garry Lancaster, Xiaoming Yang, Alex Williams, Margaret Smith, Ling Yang, Yumei Chang, Iona Millwood, Yiping Chen, Qiuli Zhang, Sarah Lewington, Gary Whitlock, Yu Guo, Guoqing Zhao, Zheng Bian, Lixue Wu, Can Hou, Zengchang Pang, Shaojie Wang, Yun Zhang, Kui Zhang, Silu Liu, Zhonghou Zhao, Shumei Liu, Zhigang Pang, Weijia Feng, Shuling Wu, Liqiu Yang, Huili Han, Hui He, Xianhai Pan, Shanqing Wang, Hongmei Wang, Xinhua Hao, Chunxing Chen, Shuxiong Lin, Xiaoshu Hu, Minghao Zhou, Ming Wu, Yeyuan Wang, Yihe Hu, Liangcai Ma, Renxian Zhou, Guanqun Xu, Baiqing Dong, Naying Chen, Ying Huang, Mingqiang Li, Jinhuai Meng, Zhigao Gan, Jiujiu Xu, Yun Liu, Xianping Wu, Yali Gao, Ningmei Zhang, Guojin Luo, Xiangsan Que, Xiaofang Chen, Pengfei Ge, Jian He, Xiaolan Ren, Hui Zhang, Enke Mao, Guanzhong Li, Zhongxiao Li, Jun He, Guohua Liu, Baoyu Zhu, Gang Zhou, Shixian Feng, Yulian Gao, Tianyou He, Li Jiang, Jianhua Qin, Huarong Sun, Liqun Liu, Min Yu, Yaping Chen, Zhixiang Hu, Jianjin Hu, Yijian Qian, Zhiying Wu, Lingli Chen, Wen Liu, Guangchun Li, Huilin Liu, Xiangquan Long, Youping Xiong, Zhongwen Tan, Xuqiu Xie and Yunfang Peng.

in International Journal of Epidemiology

June 2013; p ublished online August 2013 .

Journal Article. Subjects: Public Health and Epidemiology. 5272 words.

Background Drinking alcohol has a long tradition in Chinese culture. However, data on the prevalence and patterns of alcohol consumption in China, and its main correlates, are...

Go to Oxford Journals »  full text: open access   » abstract

Genome-wide association study in Chinese identifies novel loci for blood pressure and hypertension

Xiangfeng Lu, Laiyuan Wang, Xu Lin, Jianfeng Huang, C. Charles Gu, Meian He, Hongbing Shen, Jiang He, Jingwen Zhu, Huaixing Li, James E. Hixson, Tangchun Wu, Juncheng Dai, Ling Lu, Chong Shen, Shufeng Chen, Lin He, Zengnan Mo, Yongchen Hao, Xingbo Mo, Xueli Yang, Jianxin Li, Jie Cao, Jichun Chen, Zhongjie Fan, Ying Li, Liancheng Zhao, Hongfan Li, Fanghong Lu, Cailiang Yao, Lin Yu, Lihua Xu, Jianjun Mu, Xianping Wu, Ying Deng, Dongsheng Hu, Weidong Zhang, Xu Ji, Dongshuang Guo, Zhirong Guo, Zhengyuan Zhou, Zili Yang, Renping Wang, Jun Yang, Xiaoyang Zhou, Weili Yan, Ningling Sun, Pingjin Gao and Dongfeng Gu.

in Human Molecular Genetics

February 2015; p ublished online September 2014 .

Journal Article. Subjects: Genetics and Genomics. 5911 words.

Hypertension is a common disorder and the leading risk factor for cardiovascular disease and premature deaths worldwide. Genome-wide association studies (GWASs) in the European population...

Go to Oxford Journals »  home page

ICM: a web server for integrated clustering of multi-dimensional biomedical data

Song He, Haochen He, Wenjian Xu, Xin Huang, Shuai Jiang, Fei Li, Fuchu He and Xiaochen Bo.

in Nucleic Acids Research

July 2016; p ublished online April 2016 .

Journal Article. Subjects: Chemistry; Biochemistry; Bioinformatics and Computational Biology; Genetics and Genomics; Molecular and Cell Biology. 3686 words.

Large-scale efforts for parallel acquisition of multi-omics profiling continue to generate extensive amounts of multi-dimensional biomedical data. Thus, integrated clustering of multiple...

Go to Oxford Journals »  full text: open access

Proteomic analysis of <i>Bm</i>N cells (<i>Bombyx mori</i>) in response to infection with <i>Nosema bombycis</i>

Xinyi He, Xiangkang He, Han Liu, Mingqian Li, Shunfeng Cai, Zhangwuke Fu and Xingmeng Lu.

in Acta Biochimica et Biophysica Sinica

November 2014; p ublished online September 2014 .

Journal Article. Subjects: Biochemistry. 4332 words.

Nosema bombycis (N. bombycis, Nb) is an obligate intracellular parasite, which can cause pebrine disease in the silkworm. To investigate the effects of N. bombycis infection on...

Go to Oxford Journals »  home page

Proteomic analysis of silkworm midgut cellular proteins interacting with the 5′ end of infectious flacherie virus genomic RNA

Mingqian Li, Xinyi He, Han Liu, Zhangwuke Fu, Xiangkang He and Xingmeng Lu.

in Acta Biochimica et Biophysica Sinica

February 2015; p ublished online December 2014 .

Journal Article. Subjects: Biochemistry. 5484 words.

The flacherie disease in the silkworm is caused by the infectious flacherie virus (IFV). IFV relies on its 5′ region of genomic RNA to recruit host-related factors to implement viral...

Go to Oxford Journals »  home page

Down-regulation of CEACAM1 in breast cancer

Changcheng Yang, Pingqing He, Yiwen Liu, Yiqing He, Cuixia Yang, Yan Du, Muqing Zhou, Wenjuan Wang, Guoliang Zhang, Man Wu and Feng Gao.

in Acta Biochimica et Biophysica Sinica

October 2015; p ublished online September 2015 .

Journal Article. Subjects: Biochemistry. 4815 words.

Carcinoembryonic antigen-related adhesion molecule 1 (CEACAM1) is a type 1 transmembrane glycoprotein belonging to the CEA family, which has been found to exist as either soluble forms in...

Go to Oxford Journals »  home page

Transcriptome sequencing and characterization of ungerminated and germinated spores of <i>Nosema bombycis</i>

Han Liu, Mingqian Li, Xinyi He, Shunfeng Cai, Xiangkang He and Xingmeng Lu.

in Acta Biochimica et Biophysica Sinica

March 2016; p ublished online February 2016 .

Journal Article. Subjects: Biochemistry. 7292 words.

Nosema bombycis is an obligate intracellular parasitic fungus that utilizes a distinctive mechanism to infect Bombyx mori. Germination, an indispensible process through which...

Go to Oxford Journals »  home page

Identification of the Alternative Promoters of the <i>KChIP4</i> Subfamily

Xiao-Yun Deng, Fang Cai, Kun Xia, Qian Pan, Zhi-Gao Long, Ling-Qian Wu, De-Sheng Liang, He-Ping Dai, Zhuo-Hua Zhang and Jia-Hui Xia.

Edited by Nai-He Jing.

in Acta Biochimica et Biophysica Sinica

April 2005; p ublished online April 2005 .

Journal Article. Subjects: Biochemistry. 0 words.

The subfamily of voltage-dependent potassium (Kv) channel interacting protein 4 (KChIP4) is made up of the auxiliary interacting protein of voltage-dependent potassium channels. In this...

Go to Oxford Journals »  abstract

Endothelial Nitric Oxide Synthase Gene Intron 4, 27 bp Repeat Polymorphism and Essential Hypertension in the Kazakh Chinese Population

Fengmei Deng, Qinghua Hu, Bin Tang, Fang He, Shuxia Guo, Jiang Chen, Feng Li, Xuehua Wu, Jun Zhang, Huimin Zhang, Juan Zhao, Hua Zhong, Ling He, Jun Li, Le Zhang and Shuren Wang.

Edited by Minghua Xu.

in Acta Biochimica et Biophysica Sinica

May 2007; p ublished online May 2007 .

Journal Article. Subjects: Biochemistry. 0 words.

To investigate the relationship between 27 bp repeat polymorphism in intron 4 in the endothelial nitric oxide synthase (eNOS4) gene and essential hypertension in the Kazakh Chinese...

Go to Oxford Journals »  abstract

Global identification of CobB interactors by an <i>Escherichia coli</i> proteome microarray

Cheng-xi Liu, Fan-lin Wu, He-wei Jiang, Xiang He, Shu-juan Guo and Sheng-ce Tao.

in Acta Biochimica et Biophysica Sinica

July 2014; p ublished online June 2014 .

Journal Article. Subjects: Biochemistry. 3300 words.

Protein acetylation is one of the most abundant post-translational modifications and plays critical roles in many important biological processes. Based on the recent advances in mass...

Go to Oxford Journals »  home page