Journal Article

A 718-kb DNA Sequence of the <i>Escherichia coli</i> K-12 Genome Corresponding to the 12.7–28.0 min Region on the Linkage Map (Supplement)

Taku Oshima, Hiroji Aiba, Tomoya Baba, Katsutoshi Fujita, Kouji Hayashi, Atsuko Honjo, Keiichi Ikemoto, Toshifumi Inada, Takeshi Itoh, Miwako Kajihara, Kiyotaka Kanai, Kaoru Kashimoto, Shigenobu Kimura, Masanari Kitagawa, Kouzou Makino, Shinji Masuda, Takeyoshi Miki, Kiyoshi Mizobuchi, Hirotada Mori, Kouji Motomura, Yoshikazu Nakamura, Hiroko Nashimoto, Yoshitaka Nishio, Noriko Saito, Gen-ichi Sampei, Yasushi Seki, Hideaki Tagami, Keiko Takemoto, Chieko Wada, Yoshihiro Yamamoto, Minoru Yano and Takashi Horiuchi

in DNA Research

Published on behalf of Kazusa DNA Research Institute

Volume 3, issue 3, pages 211-223
Published in print January 1996 | ISSN: 1340-2838
Published online January 1996 | e-ISSN: 1756-1663 | DOI: http://dx.doi.org/10.1093/dnares/3.3.211

Show Summary Details

Journal Article.  0 words. 

Subjects: Genetics and Genomics

Users without a subscription are not able to see the full content. Please, subscribe or login to access all content.