Journal Article

A 460-kb DNA Sequence of the <i>Escherichia coli</i> K-12 Genome Corresponding to the 40.1–50.0 min Region on the Linkage Map (Supplement)

Takeshi Itoh, Hiroji Aiba, Tomoya Baba, Kouji Hayashi, Toshifumi Inada, Katumi Isono, Hiroaki Kasai, Shigenobu Kimura, Madoka Kitakawa, Masanari Kitagawa, Kozo Makino, Takeyoshi Miki, Kiyoshi Mizobuchi, Hirotada Mori, Tomoko Mori, Kouji Motomura, Shinsuke Nakade, Yoshikazu Nakamura, Hiroko Nashimoto, Yoshitaka Nishio, Taku Oshima, Noriko Saito, Gen-ichi Sampei, Yasushi Seki, Suharnan Sivasundaram, Hideaki Tagami, Jun-ichi Takeda, Keiko Takemoto, Chieko Wada, Yoshihiro Yamamoto and Takashi Horiuchi

in DNA Research

Published on behalf of Kazusa DNA Research Institute

Volume 3, issue 6, pages 441-469
Published in print January 1996 | ISSN: 1340-2838
Published online January 1996 | e-ISSN: 1756-1663 | DOI: https://dx.doi.org/10.1093/dnares/3.6.441

Show Summary Details

Journal Article.  0 words. 

Subjects: Genetics and Genomics

Users without a subscription are not able to see the full content. Please, subscribe or login to access all content.