Overview

Thomas Ashton

(1844—1927) trade unionist


'Thomas Ashton' can also refer to...

Sir Thomas Ashton (c. 1403—1460) alchemist

Thomas Ashton (fl. c. 1336—1356) soldier

Thomas Ashton (1818—1898) cotton manufacturer and philanthropist

Thomas Ashton (1841—1919) trade unionist

Thomas Ashton (c. 1508—1578) headmaster

Thomas Ashton (1715—1775) Church of England clergyman and religious controversialist

Thomas Gair Ashton (1855—1933) industrialist and politician

Thomas Southcliffe Ashton (1889—1968) economic historian

 

Quick Reference


Reference entries