Overview

Thomas Bambridge

(1671—1741) prison warden