Overview

Giacomo Antonio Coia

(1898—1981) architect