Overview

Thomas Gillow

(1769—1857) Roman Catholic priest