Overview

Thomas Blake Glover

(1838—1911) merchant