Overview

Thomas Littleton Powys

(1833—1896) ornithologist