Overview

John Wharton

(fl. c. 1565—1588) religious writer and schoolmaster