Overview

John Whitehead

(1860—1899) ornithologist