Overview

Sir Thomas Smith Clouston

(1840—1915) asylum physician