Overview

Thomas Owens


'Thomas Owens' can also refer to...

Hugh Owen Thomas (1834—1891) orthopaedic surgeon

Owen Thomas (1812—1891) Calvinistic Methodist minister

Owen Thomas Jones (1878—1967) geologist

Thomas Ellis Owen (1764—1814) Church of England clergyman and religious controversialist

Thomas Owen (c. 1549—1598) judge

Thomas Owen (1749—1812) Church of England clergyman and translator

Thomas Owen (c. 1556—1618) Jesuit

Thomas Owen Carlton (1937—1992)